ใช้บทเรียนชุดนี้เพื่อ เรียนรู้สาเหตุที่ทำให้โฆษณาอาจไม่ผ่านการอนุมัติ ทำความคุ้นเคยกับขั้นตอนการตรวจสอบโฆษณาและวิธีอุทธรณ์ ทราบว่าเนื้อหาประเภทใดที่ยอมรับได้สำหรับข้อความในโฆษณา แลนดิ้งเพจ และอื่นๆ ดูตัวอย่างของชิ้นงานโฆษณาที่คุณใช้ได้และใช้ไม่ได้ เรียนรู้เกี่ยวกับข้อจำกัดในการกำหนดเป้าหมาย