เรียนรู้วิธีสร้างการรับรู้โปรไฟล์ธุรกิจของ WhatsApp และวิธีใช้เครื่องมือเฉพาะตัวในแอพสำหรับระบบอัตโนมัติและการจัดการ