การประมูลราคาตัดสินว่าจะให้มูลค่าสูงสุดแก่ผู้ลงโฆษณาและผู้ที่รับชมโฆษณาของพวกเขาอย่างไร โฆษณาที่ชนะมีมูลค่ารวมสูงที่สุด

ใช้บทเรียนนี้เพื่อ
สรุปกระบวนการตั้งแต่ตอนที่โฆษณาอยู่ในการประมูลโฆษณาไปจนถึงตอนที่โฆษณาแสดงต่อผู้คน
อธิบายวิธีการที่ Facebook ใช้คำนวณมูลค่ารวมของโฆษณา
อธิบายเหตุผลที่ทำให้มูลค่าของผู้ใช้และความเกี่ยวข้องมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพของโฆษณา
พูดคุยเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาที่อาจช่วยให้ได้รับคะแนนมูลค่าของผู้ใช้มากขึ้น